בחורה טובה מבקשת להתממש,
להרגיש שלמה עם הדרך שתבחר.
אבל בו בעת חוששת,
מתקשה לבחור –
נמצאת בתווך שבין לבין,
עומדת על אדמה סדוקה.
לקפוץ?
הקולות סביבה מהדהדים 
אין שם עתיד, תישארי, 
כאן יש הצלחה בטוחה.
והיא בתוך קונפליקט – 
רוצה להיות ולהרגיש, ללכת עם הלב.
וגם חוששת שאולי זה בלתי אפשרי.
התמונה עוד לא התבהרה.
מה תהיה התוצאה?
אולי הם צודקים?
חוסר וודאות, קושי, פער…
האדמה סדוקה.
פתאום לפתע מתוך הסדק מתגלה ניצוץ קטן,
כמעט בלתי נראה.
זרע שקיווה, מבקש לצאת החוצה,
מחפש בתוך החשכה.
כן! זה זה!
אל תפחדי! תמשיכי ללבות את הבערה.
את שנזכרת בך!
בלב שלך! במי שאת!
ילדה שמחה, חופשיה, חוקרת, מגלה,
מקוה, מאמינה!
שוב עולה ספק?!
נכון האדמה סדוקה, 
אל תסתכלי לשם!
תמשיכי לטפס למעלה, 
אין שם אכזבה.
אוספת עוצמה! 
מרחיקה קולות של דיכוי ועריצות, 
מתרחקת מנוקשות אחוזה.
מתחזקת, נעמדת, נאמנה,
פורצת את דרכה.
הווה.